V  mediálnom svete je gatekeeperom niekto, kto má moc rozhodnúť, aké informácie budú v danom médiu publikované a naopak, aké uverejnené nebudú. Môže ním byť poverený novinár, editor alebo sám šéfredaktor. Gatekeeper je poverený filtrovaním informácií pred ich vysielaním alebo zverejnením v  novinách či na webovej stránke. Uverejňovanie určitých príspevkov môže byť podmienené ich dôležitosťou pre cieľovú skupinu čitateľov. Pokiaľ nimi budú napr. obyvatelia Prahy, gatekeeper skôr uprednostní správy týkajúce sa napr. znovuotvorenia Národného múzea či hromadnej nehody na Štefánskej ulici pred správami vzťahujúcimi sa k zemetraseniu na Haiti. V dobe, kedy je mnoho súkromných médií vlastnených politikmi, môže byť rola (a samozrejme tiež nemusí) gatekeepera ovplyvňovaná a  kontrolovaná práve vlastníkom mediálneho domu. Politik tak napríklad môže kontrolovať tok správ, pričom správy, ktoré by písali o jeho údajnej korupcii, do svojho mediálneho výstupu (napríklad novín) pravdepodobne nezahrnie.