z ang. ten, kto sleduje, v tomto prípade účet na sociálnej sieti. Deti často v snahe získať čo najviac followerov nastavujú svoje účty ako verejné, čo môže viesť k nevyžiadanému kontaktu s nevhodnými osobami. Počet followerov môže byť často získaný podvodne, botmi alebo falošnými účtami.