Ochranný softvér, ktorého úlohou je vyhodnotiť tok internetových dát plynúcich do zariadenia. Ak vyhodnotí obsah ako nebezpečný, nepovolí otvorenie stránky alebo neprijme e-mail.