Niečo objektívne, skutočné, to, čo je alebo čo sa deje. Je to v protiklade k všetkému iluzórnemu alebo vymyslenému.