Etnická nenávisť, medzietnická nenávisť, rasová nenávisť alebo etnické napätie sa vzťahuje na pocity a prejavy predsudkov a nepriateľstva voči etnickej skupine v rôznej miere.