Grafický symbol zložený zvyčajne z interpunkčných a špeciálnych znakov, alebo jednoduchý piktogram, ktorý zvyčajne vyjadruje náladu, postoj, či emócie odosielateľa. Pri textovej komunikácii je pre časť ľudí veľmi dôležité používať emoticony, keďže určitým spôsobom kompenzujú niektoré neverbálne prejavy bežne prítomné počas komunikácie tvárou v tvár.