akt verejného prezentovania osobných údajov alebo dát bez súhlasu osoby alebo spoločnosti, ktorej sa týkajú. Medzi mladými ľuďmi je neojedinelý napr. jav doxingu fotografií s explicitným obsahom (nahé telá poškodených osôb), ktorého činiteľ si často neuvedomuje hĺbku dôsledkov svojho konania.