Zmena spôsobu správania a komunikácie jedincov predovšetkým v internetovom prostredí. Disinhibované správanie sa líši prevažne tým, že jedinec odkladá svoje zábrany či už podvedome alebo vedome, pozitívne či negatívne. Za faktory spôsobujúce tento typ správania považujeme anonymitu, neviditeľnosť atď.