Je označenie pre súbor dát, teda všetky obrázky, kliknutia na online obsah, dokumenty, texty a videá, ktoré používateľ svojimi online aktivitami aktívne alebo pasívne vytvára. To všetko zostáva na internete a je to možné vyhľadať aj po vymazaní viditeľných obsahov.