Viac alebo menej zámerne vytvorená skreslená alebo chybná informácia, ktorá chce mýliť alebo zavádzať  adresáta. Dezinformácia vedie k nesprávnym záverom alebo rozhodnutiam.