Dehumanizácia je popieranie plnej ľudskosti druhých a s ňou spojená krutosť a utrpenie. Praktická definícia ju označuje ako pohľad na iné osoby a zaobchádzanie s nimi, akoby im chýbali duševné schopnosti, ktoré sa bežne pripisujú ľuďom. Podľa tejto definície je dehumanizáciou každý čin alebo myšlienka, ktorá považuje osobu za “menej ako” človeka.

Dehumanizácia je jednou z techník podnecovania ku genocíde. Používa sa aj na ospravedlnenie vojny, súdneho a mimosúdneho zabíjania, otroctva, konfiškácie majetku, odopierania volebného práva a iných práv a na útoky proti nepriateľom alebo politickým oponentom.