Časť internetu, ktorá nie je dostupná cez bežné internetové prehliadače, len niektoré konkrétne softvéry, pretože legisla- tíva väčšiny štátov kriminalizuje určité webové obsahy vyskytujúce sa na dark webe. Sú to predovšetkým stránky ponúkajúce na predaj drogy, falošné peniaze, falošné doklady, či dokonca materiály zobrazujúce sexuálne zneužívanie detí.