osoba prenikajúca do cudzích účtov, počítačov, či databáz bez toho, aby mala prístupové práva. Bežnom jazyku je ako jeho synonymum vnímaný pojem hacker, aj keď jeho význam sa v skutočnosti líši.