Cloudové úložisko je miesto na internete, kde je možné uložiť veľké množstvo dát v podobnom logickom modeli ako funguje ukladanie súborov v osobnom počítači. Rozoznávame súkromné úložiská (napr. Google DRIVE) a verejné úložiská, ku ktorým majú prístup všetci používatelia internetu (napr. YouTube). Rozprestiera sa na viacerých serveroch a fyzické prostredie zvyčajne vlastní hostitelská spoločnosť.