Verejný, kompletne automatizovaný turingov test na odlíšenie človeka od počítača (ang. Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart). Slúži na odlíšenie človeka od bota, ktorý môže byť napríklad nasadený na získanie prístupu k osobným údajom. Je to test, ktorý je jednoduchý pre človeka, ale nepravdepodobne splniteľný pre počítač. Má mnoho foriem, napr. textovú (zdeformovaný text, nerozpozna- teľný pre umelú inteligenciu, ale čitateľný pre človeka), obrázkovú, zvukovú, logickú (zakliknutie polož- ky), atď.