Cancel culture alebo call-out culture je súčasný výraz, ktorý sa používa na označenie formy ostrakizmu, pri ktorej je niekto vyradený zo spoločenských alebo profesionálnych kruhov – či už online, na sociálnych sieťach alebo osobne. O osobách, ktoré sú predmetom tohto ostrakizmu, sa hovorí, že boli ” zrušení”. Výraz “cancel culture” má väčšinou negatívne konotácie a používa sa v diskusiách o slobode prejavu a cenzúre.