Virtuálne peniaze. Väčšina virtuál- nych mien predstavuje decentrali- zované systémy (fungujúce bez centrálnej banky), ktoré sú založené na technológii blockchain. Krypto- menami sa dá v súčasnosti platiť už aj v niektorých oficiálnych e-sho- poch, väčšina transakcií sa však uskutoční počas tzv. tradingu – na kryptoburzách podobných bežné- mu trhu s akciami – hodnota jed- notky každej meny sa teda neustá- le mení. Samotný coin (z ang. minca) je produktom kryptobaníctva (ang. mining), ktorý spočíva v overovaní transakcií, za ktoré dostáva baník ako odmenu nové jednotky meny – coiny. Najstaršou, najznámejšou a najväčšou kryptomenou je Bitcoin.