Praktika, ktorou sa nás snaží niekto zmiasť alebo odlákať našu pozornosť. Ide o podávanie informácií alebo argumentovanie, ktoré obsahuje logický omyl, príp. využíva iné manipulačné techniky.