Forma komunikácie, pri ktorej sa objasňujú, zdôvodňujú postoje, názory, činy a pod. Najčastejšie argumentujeme, keď potrebujeme niečo dokázať, keď potrebujeme niekoho presvedčiť, presadiť nejaký názor alebo myšlienku.