Je sériou výrokov (nazývame ich „premisy“), ktorých úlohou je zdôvodniť nejaké iné tvrdenie (ktoré sa nazýva „záver“). Argument používame, keď chceme obhájiť alebo potvrdiť svoj názor. Argument by sme si nemali mýliť s obyčajným konštatovaním. Konštatovanie na rozdiel od argumentovania len ponúka objektívnu informáciu. Cieľom konštatovania nie je presviedčať ani obhajovať.

Argument môže byť pravdivý alebo aj nepravdivý, je to neutrálny výraz, ktorý poukazuje na štruktúru informácie. Nepotvrdzuje jej pravdivosť. Aj argument postavený na nepravdivom a nelogickom základe je považovaný za argument, pokiaľ spĺňa predpísanú štruktúru.