– alebo aj používateľský aplikačný program v  IKT (informačno-komunikačných technológiách) je počítačový program pomáhajúci používateľovi pri uskutočňovaní činností určitého konkrétneho typu, napríklad pri práci s textami, číslami, grafikou a pod. Aplikácie môžu byť združené do aplikačných balíkov, napr. do kancelárskych, ako je Microsoft Office. Iným druhom aplikácií sú internetové aplikácie alebo mobilné aplikácie.