Ide o súbor pravidiel a výpočtov, ktoré predurčujú, kedy se vám zobrazia aké príspevky. Okrem času zverejnenia príspevku zohľadňujú tiež správanie užívateľa na sociálnej sieti, reakcie ostatných užívateľov na daný príspevok alebo aktuálne trendy v spoločnosti.