Ableizmus (/ˈeɪbəlɪzəm/; známy aj ako ablizmus, disablizmus (britská angličtina), anapirofóbia, anapirizmus a diskriminácia na základe zdravotného postihnutia) je diskriminácia a sociálne predsudky voči ľuďom so zdravotným postihnutím a/alebo ľuďom, ktorí sú vnímaní ako zdravotne postihnutí. Ableizmus charakterizuje ľudí ako definovaných na základe ich postihnutia a menejcenných v porovnaní s ľuďmi bez postihnutia. Na tomto základe sa ľuďom pripisujú alebo upierajú určité domnelé schopnosti, zručnosti alebo charakterové orientácie.